برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه (2013 مشاهده)
پیامدهای پاندمی کرونا بر بهداشت روان: مطالعه مروری (1894 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم‌های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی (1692 مشاهده)
بررسی پیش بینی طلاق عاطفی براساس مسائل جنسی زوجین (1668 مشاهده)
پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی (1525 مشاهده)
الگو یابی معادلات ساختاری تأثیر سبک تفکر منطقی _ انتقادی با پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی کنترل عمل در دانش آموزان کنکوری (1392 مشاهده)
مقایسه علاقه اجتماعی بین دانش‌آموزان عادی و دیرآموز (1377 مشاهده)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (1324 مشاهده)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (1275 مشاهده)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (1256 مشاهده)
روابط مبتنی بر سلطه/تسلیم و آزارخواهی/دیگرآزاری میان زوجین: یک مقاله مروری (1254 مشاهده)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (1232 مشاهده)
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر نقاشی بر رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان دختر با آسیب شنوایی (1230 مشاهده)
اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش در کاهش اضطراب بیماران کرونایی بستری شده در آی‌سی‌یو (1189 مشاهده)
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زﻭج دﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺑﮋه ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زوج‌های دارای تعارض زناشویی (1185 مشاهده)
نقش باورهای فراشناختی و تاب آوری در پیش بینی سازگاری زناشویی در دو گروه بیماران مبتلا به درد مزمن و بهنجار (1180 مشاهده)
اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر روی رفتارهای نگهدارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی (1167 مشاهده)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (1165 مشاهده)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (1154 مشاهده)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (1120 مشاهده)
نقش راهبردهای مقابله با استرس بر ترس از بیماری کرونا ویروس (1100 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین (1094 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (1072 مشاهده)
بررسی روابط متقابل حس خلاقیت، ذهن آگاهی و صلاحیت آموزشی فارغ التحصیلان رشته آموزش زبان و غیر آموزش زبان (1061 مشاهده)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (1029 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (800 دریافت)
روابط مبتنی بر سلطه/تسلیم و آزارخواهی/دیگرآزاری میان زوجین: یک مقاله مروری (665 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (589 دریافت)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (558 دریافت)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (555 دریافت)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (526 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان افسرده‌ خانه دار (511 دریافت)
بررسی مقایسه ذهنیت طرحواره‌ای با سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی طرحواره‌ای بین زنان متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی (489 دریافت)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (487 دریافت)
اثربخشی معنا درمانی بر شفقت بر خود و امید به زندگی در زنان مبتلا به افسردگی (474 دریافت)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (462 دریافت)
نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی (456 دریافت)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (453 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی و عملکرد خانواده (444 دریافت)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (431 دریافت)
بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی (408 دریافت)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (404 دریافت)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (395 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارضات و دلزدگی زناشویی در زوجین (390 دریافت)
نقش راهبردهای مقابله با استرس بر ترس از بیماری کرونا ویروس (389 دریافت)
بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی رفتاری بر بهبود رابطه مادر-کودک و خودکارآمدپنداری والدگری زنان سرپرست خانوار (385 دریافت)
بررسی رابطه تعارض کار – خانواده و تعارض زناشویی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی (384 دریافت)
پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی (372 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (364 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و نشخوار فکری سالمندان (362 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 1764 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1355 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 1330 بازدید)
راه های ارتباط ( 1008 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 728 بازدید)
اهداف و زمینه‌ها ( 674 بازدید)
اصول اخلاقی ( 610 بازدید)
اصول اخلاقی ( 606 بازدید)
عکس جلد شماره های مجله ( 444 بازدید)
اسامی داوران سال ۱۳۹۸به تفکیک فصلهای انتشار ( 84 بازدید)
اسامی داوران سال ۱۴۰۱ به تفکیک فصلهای انتشار ( 84 بازدید)
اسامی داوران سال ۱۳۹۹به تفکیک فصلهای انتشار ( 71 بازدید)
اسامی داوران سال ۱۴۰۰ به تفکیک فصلهای انتشار ( 47 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 135 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 122 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 112 چاپ)
اصول اخلاقی ( 106 چاپ)
اصول اخلاقی ( 98 چاپ)
اهداف و زمینه‌ها ( 96 چاپ)
راه های ارتباط ( 86 چاپ)
درباره نشریه ( 85 چاپ)
عکس جلد شماره های مجله ( 77 چاپ)
اسامی داوران سال ۱۳۹۹به تفکیک فصلهای انتشار ( 14 چاپ)
اسامی داوران سال ۱۴۰۱ به تفکیک فصلهای انتشار ( 11 چاپ)
اسامی داوران سال ۱۳۹۸به تفکیک فصلهای انتشار ( 8 چاپ)
اسامی داوران سال ۱۴۰۰ به تفکیک فصلهای انتشار ( 5 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
داوری همتا ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Assessment and Research in Applied Counseling

Designed & Developed by : Yektaweb